Cara Mendapatkan Lesen Memandu Di Malaysia

Isi Kandungan

Memiliki lesen memandu di Malaysia adalah suatu keperluan yang penting bagi setiap individu yang ingin mengemudi di jalan raya. Lesen ini bukan hanya sekadar dokumen yang membenarkan seseorang untuk memandu di atas jalan raya, tetapi juga merupakan bukti bahawa individu tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan kemahiran.

Langkah Untuk Mendapatkan Lesen Memandu

 

cara dapatkan lesen memandu

1. Daftar di Sekolah Memandu Yang Berdaftar

Pertama, individu perlu mendaftar sebagai pelajar di sebuah sekolah memandu yang berdaftar.

Di sekolah memandu, pelajar akan mengikuti kursus teori dan praktikal yang meliputi pengetahuan tentang undang-undang jalan raya, isyarat lalu lintas, dan kemahiran memandu.

Pelajar juga akan menghadiri ujian teori dan praktikal untuk mendapatkan lesen L (Learner’s License).

2. Berlatih Untuk Ujian Memandu

Setelah mendapat lesen L, pelajar perlu memandu sendiri di bawah pengawasan seorang pemandu berlesen selama sekurang-kurangnya enam bulan sebelum mereka boleh mendaftar untuk ujian memandu praktikal.

Ujian memandu praktikal akan menguji kemahiran pelajar dalam mengendalikan kenderaan, mematuhi peraturan jalan raya, dan menghadapi situasi-situasi yang mungkin terjadi semasa mengemudi.

Setelah lulus ujian memandu praktikal, pelajar akan diberikan lesen berperingkat P (Probationary License).

Lesen ini membenarkan mereka untuk mengemudi secara bebas, tetapi dengan beberapa sekatan seperti had kelajuan yang lebih rendah dan tidak boleh mengangkut penumpang yang berumur kurang dari 21 tahun kecuali dengan kebenaran pemandu berlesen.

renew lesen online

3. Mendapatkan Lesen Memandu CDL

Selepas dua tahun memegang lesen berperingkat P, individu tersebut boleh memohon untuk mendapatkan lesen memandu berperingkat CDL (Competent Driver’s License).

Lesen ini membenarkan mereka untuk mengemudi tanpa sebarang sekatan dan boleh mengangkut penumpang dengan bebas.

Memiliki lesen untuk memandu di Malaysia adalah penting kerana ia memastikan bahawa individu tersebut mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang mencukupi untuk mengemudi dengan selamat.

Lesen ini juga membantu meningkatkan keselamatan di jalan raya dengan memastikan bahawa semua pemandu telah melalui proses pembelajaran dan penilaian yang teliti sebelum mereka dianggap layak untuk mengemudi.

Selain itu, lesen sah untuk memandu juga memberikan identifikasi yang sah sebagai pemandu yang berlesen.

Ini adalah penting ketika berurusan dengan pihak berkuasa, seperti polis trafik atau insurans, dan juga apabila ingin menyewa kenderaan atau mengemudi di luar negara.

Rumusan

Dalam kesimpulannya, lesen memandu di Malaysia adalah suatu keperluan yang penting bagi setiap individu yang ingin mengemudi dengan selamat dan bertanggungjawab.

Proses untuk mendapatkan lesen ini melibatkan kursus teori dan praktikal, ujian, dan tempoh percubaan sebelum individu tersebut dianggap layak untuk memegang lesen memandu sepenuhnya.

Dengan memiliki lesen sah untuk memandu, individu tersebut memberikan jaminan bahawa mereka telah memenuhi syarat-syarat dan kemahiran yang diperlukan untuk menjadi pemandu yang bertanggungjawab dan berdisiplin.

5/5 - (3 votes)
× Boleh kami bantu anda?